top of page
University Students

צעירים וסטודנטים

IDI מבקשת לספק לדור הבא של הדיפלומטים את הכישורים והכלים לחולל שינוי עולמי.
התוכנית המרכזית של IDI היא התוכנית לצעירים וסטודנטים באוניברסיטאות, שבה אנו לומדים ויוצרים חיבור עם צעירים ברחבי העולם.

ראה עוד בעמודים של הסניפים השונים

DSC03249.jpg
260416697_5662687180413839_617884160656267978_n.jpg
bottom of page