top of page

DiploMates

 DiploMates הוא פרויקט חדש היוצר הזדמנות לקבוצות קטנות להיפגש עם דיפלומטים. הפורום הקטן והאינטימי נותן לסטודנטים את ההזדמנות לשאול את השאלות שהם רוצים פנים אל פנים.

277528476_370654354949343_658872501434313770_n.jpg

30.3.2022
שגרירות פולין

פרויקט DiploMates פגש את קטארזינה ריבקה-איוואנסקה, ראשת הדיפלומטיה הציבורית בשגרירות פולין בתל אביב, למפגש הראשון של הדיפלומייטס.
קבוצה של 10 תלמידים התארחו אצל גב' ריבקה-איוואנסקה וצוות השגרירות. לסטודנטים הייתה הזדמנות לדון בכל נושא שהם רוצו, מהמאמץ של פולין לעזור לפליטים אוקראינים, ענייני פולין, וחייו של דיפלומט.

Romania

25.5.2022
שגרירות רומניה

פרויקט DiploMates פגש את HE Radu Ioanid, שגריר רומניה במדינת ישראל בשגרירות רומניה בתל אביב למפגש השני של הדיפלומייטס.
קבוצה של 5 סטודנטים התארחו אצל HE Radu Ioanid וצוות השגרירות. לסטודנטים הייתה הזדמנות לדון עם השגריר במצב הנוכחי באירופה, כולל המלחמה באוקראינה, תפקידו של הדיפלומט ועוד.

281292075_6260250890657462_8038930637211967180_n.jpg
bottom of page